_

گالری عکس کاور مبل ژله ای

تصاویر برخی از نمونه کارها

_

مقایسه  قبل و بعد از سفارش کاور مبل ژلاتینی

تصویر قبل و بعد مبلی را که از قبل کاورآماده پارچه ای (فری سایز) داشته و بعد کاور ژلاتینی سفارش داده را برای شما قرار دادیم .

میتوانید بوسیله کشیدن دکمه جهت نما به چپ و راست بر روی تصویر، تغییرات قبل و بعد را مشاهده کنید

After تصویر بعد
Before تصویر قبل

تصویر قبل و بعد مبلی را که از قبل کاور پارچه ای داشته و بعد کاور ژلاتینی سفارش داده را برای شما قرار دادیم .

میتوانید بوسیله کشیدن دکمه جهت نما به چپ و راست بر روی تصویر، تغییرات قبل و بعد را مشاهده کنید

After تصویر بعد
Before تصویر قبل

تصویر قبل و بعد مبلی را که از قبل کاورآماده پارچه ای (فری سایز) داشته و بعد کاور ژلاتینی سفارش داده را برای شما قرار دادیم .

میتوانید بوسیله کشیدن دکمه جهت نما به چپ و راست بر روی تصویر، تغییرات قبل و بعد را مشاهده کنید

After تصویر بعد
Before تصویر قبل